Tekstboks: Korsahølen

Honnstad og Mogstad Fiskelag

Korsahølen er den lengste sonen/hølen hos Honnstad og Mogstad Fiskelag med sine 820 meter.

 

Øverst på sonen er det en sandbanke hvor elva får god fart. Videre er Korsahølen dyp og stille før den går over I Korsastraumen som er strekket fra brua og ned mot Mogstadhølen.

 

Det er mulig å fiske fra begge sider av elva.

 

Korsen bru krysser elva omtrent midt i sonen. 

 

 

Korsahølen inngår i vår kortsalgsone sammen med Øyavollhølen.